Nhằm tổng kết công tác năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2019-2020, Nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Tân Thuận Tây tổ chức Hội nghị Cán bô- viên chức năm học 2019-2020 và lúc 13 giờ, ngày 20/9/2019, tại trường Tiểu học Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp..

             Hội nghị đã cử Đoàn chủ tịch gồm: Ông Huỳnh Văn Phú- Hiệu trưởng nhà trường và ông Huỳnh Minh Tuấn- Chủ tịch Công đoàn trường.

            Hội nghị cũng đã cử thư ký Hội nghị gồm: Ông Nguyễn Tân Nga và bà Võ Thị Tường Vi.

    

            Sau hơn 2 giờ, Hội nghị đã tổng kết công tác dạy và học, công tác thanh tra nhân dân trong năm học 2018-2019 và đề tra phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

           Hội nghị đã đưa ra thảo luận và thống nhất bảng chi tiêu nội bộ, bảng thi đua năm học 2019-2020.